Działania

Aktualnie realizowane

Strona Centrum Integracji Społecznej w Żywcu, tworzonego przez Żywiecką Fundację Rozwoju w partnerstwie z Miastem Żywiec oraz firmą RONDO sp. z o.o.
Debaty Oksfordzkie narzędziem do aktywności obywatelskiej młodzieży na terenie Żywiecczyzny i Bielska-Białej.
Program realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Żywiecką Fundację Rozwoju na terenie powiatu żywieckiego jest programem grantowym dedykowanym organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym.
To pomysł stworzenia aplikacji w której na bieżąco pojawiać się będą wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, szkoleniowe z Żywca i okolic.
Strona mobilnej aplikacji Żywieckie Questy, która zawiera zagadki / Questy z czterech gmin powiatu żywieckiego - Ślemienia, Łękawicy, Świnnej, Gilowic.
Projekt uruchomienia aplikacji mobilnej wspomagającej informacyjnie mieszkańców Żywca - użytkowników aplikacji - o jakości powietrza w Żywcu.
BANK MŁODZIEŻY W ŻYWCU. To miejsce, gdzie młodzież uczy się w działaniu, jak realizować swoje marzenia, swoje projekty i jak pozyskać na nie fundusze. Uczy się fundrisingu (zbierania pieniędzy) i je zbiera, żeby finansować swoje pomysły. Zgłoś się do programu.
zgłoś! - zbieraj! - realizuj! CO? swoją własną inicjatywę! bez wniosków, zbędnych formalności i niekwalifikowalnych kosztów!
Poprzez stworzenie osi pomiędzy miejscem, ludźmi i wydarzeniami historycznymi ukażemy losy regionu w kontekście wielkich narracji historycznych. Projekt zakłada stworzenie cyklu 10 krótkich filmów dokumentalnych w formie wywiadów ilustrowanych pozyskanymi archiwaliami.
2 projekty jeden kontynuacją drugiego. Stworzyliśmy narzędzie badawcze, które da podstawy do podjęcia działaj rewitalizacyjnych w najbliższej przyszłości.

Zakończone

O ekologii inaczej bo poprzez zabawę i gry. Na zajęciach opowiadamy o tym jak segregować śmieci, co dzieje się dalej z opakowaniami, które trafiają do kosza, trochę o odnawialnych źródłach energii, jak wiatraki produkują prąd, jak sprawić by nasze wsie wyglądały ładniej, jak chronić powietrze, glebę, wodę.
„Bibliomania – Książka! Kultura! Kreacja!”, to cykl działań skierowanych do mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz poszerzający ofertę lokalnej biblioteki. Wykorzystujemy szereg ciekawych i inspirujących zjawisk literackich takich jak liberatura, fanfiction czy RPG, wprowadzamy w przestrzeń publiczną powstałe przy współudziale mieszkańców "biblioławki". Wokół biblioteki powstała sieć wsparcia wolontariackiego, a już 6 grudnia będzie miała miejsce impreza pt. „Dzień Biblioteki”.
Projekt realizowany przez Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia ze Stryszawy w partnerstwie z Żywiecką Fundacją Rozwoju Projekt skierowany jest do liderów organizacji pozarządowych...
Projekt realizowany w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśnej. Celem projektu jest stymulowanie rozwoju funkcji poznawczych uczestniczących w nauce czytania i pisania takich jak: spostrzegawczość, pamięć wzrokowo- słuchowa, koordynacja wzrokowo - ruchowa, koncentrację uwagi oraz kształcenie umiejętności czytania, szczególnie w zakresie techniki i tempa, jak również rozumienia czytanej treści.
Projekt, którego inicjatorem jest działająca od dwóch lat we wsi Ostre Gmina Lipowa nieformalna grupa Klub Matki i Dziecka. Celem projektu jest stworzenie możliwości edukacyjnych, które są ścieżką do aktywizacji zawodowej kobiet. Zajęcia dla mam to przede wszystkim 30 godzin warsztatów artystyczno - rękodzielniczych. Równolegle dzieci uczestniczek projektu mają zapewnioną fachową opiekę. Zajęcia rozwijające poszczególne percepcje, motywują dzieci do działania oraz rozbudzają ciekawość świata.
Kino Janosik i Żywiecka Fundacja Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie na film. Aby ułatwić sobie życie i przyczynić się do polepszenia stanu naszych chodników, ulic, lasów, kominów, śmietników, zdrowia, a nade wszystko psychy, która nie daje zapomnieć, że jesteśmy producentami ton śmieci - ogłaszamy ten oto konkurs.
Zabierzemy was… do kuchni. Projekt Delikatesy z Beskidzkich Hal to wakacyjne spotkania kulinarne, wspólne poszukiwanie starych przepisów, wspomnień i zwyczajów dotyczących nie tylko kuchni ale i bogatej tradycji pasterskiej.
„Eko-reaktywacja w gminie Lipowa” - pod takim tytułem wystartował w listopadzie 2011 r. nasz ekologiczny projekt. Eko-reaktywacja ma na celu edukować mieszkańców gminy w kwestii dbania o środowisko. Ekologiczna edukacja ma dotrzeć zarówno do dzieci jak i dorosłych.
Innowacje w produkcji rolnej w rejonie Shavshvebi. Celem projektu jest założenie spółdzielni producentów rolnych w Shavshvebi i przygotowanie jej członków do jej prowadzenia, poprzez warsztaty, szkolenia oraz wizytę studyjną w Polsce. W ramach projektu wyremontowane zostaną dwa pomieszczenia w budynku samorządu lokalnego w Shavshvebi, jeden na spotkania, szkolenia i konferencje, drugi na biuro spółdzielni.
"Nasze dziedzictwo - Górale Beskidzcy, a tradycyjne pasterstwo. Projekt dokumentalny." Pod takim tytułem od czerwca 2012 r. wystartował projekt finansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Śląskiego, w ramach programu Owca Plus. W naszym projekcie chcemy przyczynić się do zwrócenia uwagi mieszkańców Beskidów na fakt, iż dziedzictwo kulturowe, którym dysponują, ma wielki potencjał turystyczno-edukacyjny więc warto otoczyć je specjalną ochroną i wykorzystać z pożytkiem dla regionu.
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 5 kursów szkoleniowych: "Instalator systemów fotowoltaicznych teoria i praktyka” + „SEP GIE”, każdy z kursów składa się z trzech bloków. Zapraszamy dekarzy, hydraulików, elektryków.
"Uniwersytet Uliczny", to projekt zrealizowany przez grupę nieformalną "Młodzieżowa Akademia Rozwoju", ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu "Młodzież w działaniu".W skład grupy wchodzi młodzież z Żywieccyzny. Grupa powstała w 2006 roku w Krzyżówkach, gdzie wówczas pod nazwą Nieformalna Grupa Taneczna "VIOLET" rezlizowała projekt pn. "Życie to taniec". W skład grupy wchodzą m. in. Monika Ząbek - założycielka grupy, liderka i pomysłodawca wielku projektów, Ewelina Orwat, Dominika Kamińska, Agnieszka Ząbek - kordynatorka projektu Uniwersytet Uliczny.
Zapraszamy wszystkich właścicieli kamer filmowych do udziału w pierwszym międzynarodowym festiwalu filmów o wodzie "AQUA Čadca".
Założeniem projektu było podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców Borjomi na temat ochrony środowiska i możliwości rozwoju przedsiębiorczości w branżach związanych z gospodarowaniem odpadami, zwiększenie świadmości na temat roli każdego sektora w efektywnym wdrażaniu i rozwijaniu systemu gospodarowania odpadami, podpisanie partnerstw między miastami Żywiec i Borjomi, a także zwiększenie świadomości polskiego społeczeństwa nt. globalnych problemów związanych z produkcją odpadów.
Głównymi celami projektu było przygotowanie mieszkańców rejonu Shavshvebi do stworzenia miejsc pracy w rolnictwie będących źródłem ich utrzymania i polepszenia warunków życia. Zmotywowanie uchodźców do wspólnej pracy w rolnictwie oraz założenie wspólnej organizacji (np. spółdzielni) przez uchodźców - właścicieli gruntów.
Reaktywacja Biura Porad Prawnych i Obywatelskich. Od dnia 2 listopada 2009r. ruszyliśmy z nowymi siłami, nową kadrą i motywacją. W sposób bezpłatny, poufny, bezstronny, rzetelny, udzielamy informacji i pomocy prawnej zainteresowanym osobom. W ramach projektu Konsultanci udzielają porad m. in. z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, rodzinnego, budowlanego.
W II połowie lat 50-tych mieszkał na terenie Żywiecczyzny poeta wyjątkowy. W tym też okresie był przez krótki okres uczniem tutejszego Ogólniaka. I w zasadzie nic więcej o tym etapie jego życia nie wiadomo. Co myślał? Jaki był? Co było inspiracją do późniejszej twórczości? A może pisał już wówczas – będąc jeszcze uczniem?
Projekt został przygotowany przez nieformalne Partnerstwo instytucji, których przedstawicielom zależy na POWSTRZYMANIU TRUCICIELI. Projekt powstał dla dobra wspólnego, którym dla nas jest czyste powietrze w naszym mieście.
Najważniejszym celem projektu było promowanie wśród młodzieży – poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne – zdrowego stylu życia, w tym zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Działania przewidziane w projekcie były realizowane na terenie gminy Milówka, i we Władysławowie, gdzie odbyły się warsztaty dla uczniów liceum.
Jakim miejscem był Żywiec kiedyś, dla naszych dziadków, rodziców, jakim jest teraz dla nas, dla młodszego pokolenia? Próba zmierzenia się z tematem małego miasta, jakim jest Żywiec, w jego wielowymiarowości, została podjęta w projekcie „Żywiec - tradycyjny i współczesny obraz miasta”, finansowanego ze środków Urzędu Miasta Żywca.
W październiku 2009 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Edukacja Ekologiczna Szansą Rozwoju”. Projekt realizowany jest w ramach komponentu 2 – Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, ustanowionego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Projekt został przygotowany przez nieformalne Partnerstwo instytucji, których przedstawicielom zależy na POWSTRZYMANIU TRUCICIELI. Projekt powstał dla dobra wspólnego, którym dla nas jest czyste powietrze w naszym mieście.
Celem projektu Wiedza Przede Wszystkim jest podniesienie świadomości na temat skutków najczęstszych zanieczyszczeń środowiska powodowanych przez mieszkańców poprzez spalanie odpadów, wyrzucaniu śmieci do wód otwartych i lasów oraz wypuszczaniu ścieków bezpośrednio do wód otwartych.
Projekt skierowany jest do młodzieży, która ma pomysł na realizację własnych pomysłów służących rozwojowi własnemu, kolegów i ich miejscowości, ale nie wie skąd wziąć na ten cel fundusze i jak je dostać.
Program nieodpłatnej informacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Żywieckiego, jest projektem skierowanym do szerokiego grona odbiorców indywidualnych z terenu Powiatu Żywieckiego.
"Czyste Krzyżówki" to projekt edukacyjno-inwestycyjny realizowany we wsi Krzyżówki w gminie Jeleśnia. W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl szkoleń i spotkań np. odnawialnych źródeł energii. Głównym tematem są kolektory słoneczne. W ramach projektu w Krzyżówach zostanie zainstalowanych 20 instalacji na domach mieszkańców.
Celem projektu jest opracowanie Strategii finansowania rozwoju społecznego na wsiach Beskidu Żywieckiego, niniejszy projekt, trwający zaledwie kilka miesięcy dał podstawę do dalszych działań w kolejnych projektach...
Edukacja interkulturowa młodzieży (poznanie kultur, tradycji, mieszkańców innych krajów europejskich, ich dziedzictwa i dorobku), która prowadzi do obalania stereotypów, uprzedzeń i promowania tolerancji, przyjaźni i współpracy...
Celem projektu jest rozbudzenie dziecięcych pasji wokół spraw własnego regionu, przybliżenie programu szkolnej edukacji dwóch szkół podstawowych Beskidu Żywieckiego (w Krzyżówkach gmina Jeleśnia i Koszarawie Bystrej - gmina Koszarawa) problemom, które się dzieją w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.
Efektem projektu „Krzyżykiem w Krzyżówkach” poza postawionymi założeniami była integracja mieszkańców, integracja mieszkańców z tworzoną Niepubliczną Szkołą Podstawową, podstawy do dalszego współdziałania z Żywiecką Fundacją Rozwoju. Efektem projektu jest tez chęć komercjalizacji działań wyrażona przez kobiety uczestniczące w projekcie i deklaracja założenia Stowarzyszenia.
Projekt powstał jesienią 2003 roku, w trakcie warsztatów, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z Żywca. Okazało się wówczas, że w wielu organizacjach brakuje podstawowych urządzeń biurowych, bez których sprawne funkcjonowanie organizacji w dzisiejszych warunkach jest niemożliwe...
Czystość samego Jeziora Żywieckiego, jak również rzek i strumieni Żywiecczyzny, całościowa problematyka gospodarowania zasobami wody w regionie warunkuje rozwój tego zakątka Polski. Inwestycje turystyczne w regionie nie nadążają za rozwojem technicznej infrastruktury, czego efektem jest coraz większa ilość ośrodków wczasowych i rekreacyjnych nad coraz brudniejszą wodą.
Celem Programu EURO-NGO jest wniesienie wkładu w tworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej - przede wszystkim poprzez pomoc w absorpcji środków unijnych.
Projekt, pozwolił na prowadzenie wspólnej pracy i redagowanie wspólnych projektów przez różne organizacje pozarządowe Żywca, uczestniczące w warsztatach. Same organizacje pozarządowe dostrzegły szanse skuteczności i powodzenia we wzajemnej współpracy i poszukiwania takich programów, które mogłyby zapełniać własną aktywnością. Strategie rozwoju gmin, wymagające uzupełnienia, aktualizacji i dostosowania do europejskich norm, mogą być polem wspólnych działań.
„Dzieci w sieci” lajkują, snują się po galeriach, tworzą opasłe katalogi ze swoimi selfie, poziom zainteresowania dobrem wspólnym … hm? Jakiś tam jest .. ale tak bliski zeru, że .. pora to zmienić tym bardziej, że małymi krokami realizujemy sposób, który dosyć skutecznie zaraża i zachęca młodych do świadomego uczestnictwa w budowaniu rzeczywistości; uczy krytycznego myślenia a nade wszystko nadje im przestrzeń do samostanowienia. Zapytacie co to do za metoda? Dialog … i uważność na fakty, fakty i prawa człowieka ot debata oksfordzka
Po co Quest? Aby opowiedzieć o Żywcu inaczej. W sposób niebanalny i wykraczający poza utarte ramy przewodników. Questing to jeden ze sposobów prezentacji, udostępniania i interpretacji dziedzictwa kulturowego i tożsamości lokalnej. Polega na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, rozwiązując zagadki wskazane w tekście a ukryte w terenie.
Dzielimy się doświadczeniami związanymi z działaniem Partnerstwa Żywiec Bez Czadu.
Zbiórka Mikołajkowa na Stypendia dla zdolnej młodzieży.

Aplikacje mobilne

Polityka Prywatności

Stosowane na tej stronie pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
a) tworzenia statystyk (Google Analytics), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
b) dostosowywania zawartości strony oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych wymagań;
c) przechowywania danych sesyjnych (na czas trwania wizyty) - dane sesyjne mogą być np. wykorzystywane do zapamiętania preferowanego języka strony (jeżeli taki wybór jest dostępny) czy też do zapamiętania na Państwa komputerze, że są Państwo zalogowani na stronie, dzięki czemu nie muszą Państwo się ponownie logować na każdej kolejnej podstronie (jeżeli użytkownik korzysta z logowania).

Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza możliwość przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień cookies (np. wyłączenia lub włączenia) w preferencjach używanej przez Państwa przeglądarki. Niedokonanie zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie obsługi cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym strona będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji w w/w celach.

Wyłączenie cookies może zaburzyć poprawność działania niektórych funkcji strony.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.